Reklamationsret :

Reklamationsretten er kundens ret til, at reklamere over en vare, der har fejl eller mangler, som var til stede da varen blev solgt. Kunden har to år til, at finde fejl eller mangler på varen, som beviseligt er sælgerens ansvar. Bevisbyrden ligger de første 6 måneder hos forhandleren, de efterfølgende 1½ år hos kunden. Reklamationsret er kundens lovfæstede ret.

Ved reklamation skal varen returneres til følgende adresse:
Creative-Cables Scandinavia ApS
Fregatvej 3
4500 Nykøbing Sj.

Det er kundens ansvar at den returnerede vare kommer frem til Creative-Cables, hvorfor det anbefales at varer sendes som pakkepost med kvittering for modtagelse. Forsendelser pr. efterkrav eller sendt uden porto nægtes modtagelse.

Skulle varen mod forventning gå i stykker under reklamationsperioden, repareres denne vederlagsfrit på vort eller producentens værksted.

Skade på produktet som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side, er ikke dækket af reklamationsretten. Herunder hører også ændring af tilført strømstyrke til enhver relevant komponent.

Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles Creative-Cables inden 2 måneder efter at fejlen / manglen er opdaget.

Medsendes der tilbehør, skal antal og produktbeskrivelse medfølge. Medfølger der tilbehør, som ikke umiddelbart fremgår på den medsendte fejlbeskrivelse, kan Creative-Cables ikke gøres ansvarlig for eventuel bortkomst af disse effekter.

Varer bør returneres med en fakturakopi hvor købstidspunktet for det reklamerede produkt fremgår, da varen ellers vil blive henlagt indtil der foreligger fakturakopi og evt. fejlmeddelelse på produktet.